Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

SSBF sanatlar beşeri bilimler ve sosyal bilimlerde, lisans ve yükseklisans proğramları sunmaktadır. Fakültemizde 500 kadar yerel ve uluslararası öğrenci eğitim görmekte ve bu sayı sürekli bir şekilde artmaktadır. Fakültemiz öğretim ve araştırmaya özel önem veren dinamik ve motivasyonu yüksek akademik kadrodan oluşmaktadır. Öğretim kadromuz değişik araştırma alanlarında ilmi katkılarda bulunan tanınmış yerel ve dünyanın değişik yerlerinden gelen uluslararası hocalardan oluşmaktadır. Akademik kadromuz interaktiv ve gelişmiş öğretim metodları kullanmakta ve öğrencilerin eğitimi için gereken zamanı ayırmaktadır.

Fakültemiz bünyesinde mevcut tüm proğramların odak noktası, sürekli değişen dünyamızda başarı sağlamak için gerekli temel bilgi ile eleştirel entelektüellik ve/ya da sanatsal beceriler arasında denge sağlamaktır. Bu bağlamda, fakültemiz eğitim aktivitelerini güçlendirecek uygun ekipman ve yüksek kaliteli teknik yardım da sunmaktadır. Fakültemizde yerel ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek ve entellektüel tartışmalara uygun ortam oluşturmak için değişik konferanslar, seminerler ve atölyeler düzenlenmektedir. SSBF eğitim proğramları öğrencilere kendi ilgi alanlarında profesyonel eğitim görmek ve perspekiflerini genişletmek amacıyla değişik alanlardan da geniş kapsamlı dersler sunmaktadır. SSBF şu eğitim proğramlarını sunmaktadır: Sosyal ve Siyasal Bilimler (SSB), Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Psikiloji ve İngiliz Dili ve Edebiyatı.

Misyonumuz

Misyonumuz öğretime, öğrenime, araştırmaya ve sanat alanındaki pratiğe gelişmiş interdisipliner yaklaşım sunup, böylece öğrencileri liderliğe, sosyal sorumluluğa ve iş piyasasına katılımını hazırlamaktır.

Vizyonumuz

Vizyonumuz öğrencilerimizin sorumluluk değerlerini vurgulayıp, bütün eğitim proğramlarımızdaki öğretim, öğrenim ve araştırmanın entegrasyonunu sağlamaktır. Sanat, beşeri ilimler ve sosyal bilimlere katkı sağlamak ta vizyonumuz asıl amaçları arasında yer almaktadır.

Hedeflerimiz

  • Eğitimde, öğretimde ve araştırmada teorik ve pratik bilgiyi birleştiren öğretim proğramı geliştirmek
  • Öğrencilerin sosyal sorumluluğu ve piyasa ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kaliteli lisans ve yükseklisans proğramları düzenlemek
  • Araştırma, eğitimde ve öğretimde interdisipliner yaklaşımları geliştirmek
  • Her proğramda sorumluluk, yükümlülük ve küresel bilinç değerlerini kökleştirmek
  • Görsel sanatlar, edebiyat, siyasal bilimler, kültürel çalışmalar, sosyoloji, psikokoji alanlarında çalışmayı amaçlayan lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu yetiştirmek
  • Bağımsız ve grup halinde çalışabilen yaratıcı, problem çözücü ve ahlaki değerlere saygılı mezunlar yetiştirmek
  • Çok uluslu çok dinli ve çok kültürlü uzlaşıyı derinleştirmeye gayret eden mezunlar yetiştirmek
  • Eğitim kalitesini yükseltme doğrultusunda sanatlar, beşeri ilimler ve sosyal bilimlerde yapılan araştırma ve yayınları desteklemek
  • Balkanlar’daki yüksek öğretimi geliştirmek ve desteklemek için yerel ve uluslararası faktörlerle işbirliği sağlamak