Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Toplumlarımızdaki zorluklarla mücadelede yenilikçi ve pragmatik bir yaklaşım gerektiren ve sürekli değişen bir dünyada yaşıyoruz. Toplumda ki sosyal akış çeşitlilik ve karamaşıklık 20. yüzyılda göze çarpan bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birleşerek karakterize edilen insanlığı 21. yüzyıla doğru yönlendirmiştir. Önceki nesiller tarafından edinilen bilgilerin bütünü, önceki kuşakların günümüz ve geleceğe faydalı olabilecek eleştirel soruları ile kazanıldı. Eğer otomatik dünya düzeninde makineleşen ortamla rekabet etme gücüne sahip olmak ve özümüzü korumak istiyorsak; birey, toplum ve devlet arasındaki ilişki zorunlu hale getirilmelidir. FASS size tarihsel, felsefi, sosyolojik, sanatsal ve psikolojik boyutları arayıp ulaşarak insanlığın özüne dönme yolunu sunuyor. FASS öğrencilerine bütünsel tablo icin gerekli bakış açısını sağlar. Dahası, öğrenimlerini tamamlayanlara ve öğrencilerimize  sürekli değişen dünyaya katılmalarına yardımcı olacak araçlar sağlanır. Bu arada, öğrencilerimiz teknolojinin insanlık üzerinde sağladığı üstünülüğe ve değişen dünya düzenine rağmen varlıklarını ve özlerini değiştirmek zorunda değildirler. FASS departmanı ve fakülte personeli hem yerel hem de dünyadaki toplumsal ve siyasal akışlar ve süreçler konusunda aktif katılımcılar olmanıza, yeni medya ve çağdaş zorlukların üstesinden gelmek için gerekli becerileri edinmenize yardımcı olacak bir eğitim alacağınızı garanti eder. Her şey, süreçlerin olumlu bir parçası olmakla birlikte insanlığın pahasına olmamasıyla ilgilidir.

Amacımız FASS departmanını Balkanlar'da öğrenme ve araştırma merkezi yaparak Doğu ile Batı arasında bir köprü haline getirmektir. FASS, sanatta, beşeri bilimlerde ve sosyal bilimlerde yerel ve uluslararası öğrencilere yüksek kalitede eğitim vermek için gerekli bilgi, tecrübe ve kararlılığa sahip bir akademik personele sahip olmaktan ayrıcalık duymaktadır. Fakülte, aynı anda uluslararası karakterini, disiplinler arası çalışma programlarını ve yurttaşlık sorumluluğunun güçlü anlamını vurgulayarak öğretim ve öğrenme süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine odaklanmaktadır.