Odbrana master rada Amre Džonlić

Datum:

Četvrtak, Januar 18, 2018 - 14:24

FAKULTET MENAMENTA I JAVNE UPRAVE

-          D E K A N    -

 

Broj:  IUS-FBA-07-97/2018

Datum:  January 18. 1. 2018.

 

 

U skladu sa članom 71. Zakona o visokom obrazovanju u Kantona Sarajevo i članom 20. Pravila studiranja drugog ciklusa studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave, izdaje sljedeće

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

I

Student drugog ciklusa studijskog programa Međunarodni odnosiAMRA DŽONLIĆ, branit će završni magistarski rad pod nazivom: UNDERSTANDING THE ROLE OF WOMEN IN THE CONTEXT OF TRANSITIONAL JUSTICE IN POST-CONFLICT BOSNIA AND HERZEGOVINA”- dana 29.01.2018. godine u 10:30 sati u prostoriji za sastanke na Fakultetu menadžmenta i javne uprave.

 

 

II

Odbrana magistarskog rada je javna.

 

 

 

DEKAN

Dr. Sencer Yeralan

 

Dostavljeno:

  1. Članovi komisije
  2. Student
  3. Studentska služba
  4. a/a
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe