Odbrana doktorske disertacije Zinke Bejtic

Datum:

Ponedeljak, Februar 19, 2018 - 15:53

U skladu sa članom 71. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine KS”, broj: 33/17) i članom 28. Pravila studiranja za treći ciklus studija na IUS-u, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu izdaje sljedeće

 

OBAVJEŠTENJE

 

Studentica trećeg ciklusa studijskog programa Kulturološke studije, ZINKA BEJTIĆ, braniti će doktorsku disertaciju pod nazivom " The Pedagogy of Creative Disciplines: Teaching Strategies, Instructor’s Personal Qualities and Motivational Techniques that Promote Students’ Intrinsic Motivation in a Multicultural Studio Classroom" dana 02.03.2018. godine u centralnom amfiteatru IUS-a (zgrada A– prizemlje) s početkom u 11:00 časova.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

 

 

                V. d. DEKAN

 

          Doc. dr Admir Mulaosmanović

 

 

 

 

Dostavljeno:

Oglasna ploča FASS-a

Internet stranica IUS-a

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe