OBAVJEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Datum:

Četvrtak, Januar 14, 2021 - 14:08

Povodom javnog konkursa (objavljenog 18.12.2020. godine) za izbor 1 (jednog) izvršioca u naučnonastavno zvanje asistent, za naučnu oblast „Biološke nauke“, u radni odnos sa punim radnim vremenom na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, obavještavaju se svi zainteresirani da će, u skladu sa članom 106. stav (7) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/17, 35/20 i 40/20), biti održana pristupna predavanja kandidata za izbor u zvanje, prema sljedećem rasporedu:

 

KANDIDAT

DAN, VRIJEME, MJESTO ODRŽAVANJA

TEMA PREDAVANJA

Mirnesa Cviko

Srijeda, 20. 01.2021, s početkom u 11:00 sati, online putem MS Teams

Mikrobiološka analiza i nutritivna vrijednost kravljeg maslaca sa područja Bjelašnice

Anida Čorbić

Srijeda, 20. 01.2021, s početkom u 11:30 sati, online putem MS Teams

In vivo studija hroničnog utjecaja CDCI2 na centralnu hematopoezu, hepatostatus i serumske indikatore vrste Coturnix japonica Temmnick & Schlegel, 1894

Lejla Mahmutović

Srijeda, 20. 01.2021, s početkom u 12:00 sati, online putem MS Teams

Analysis of IRS1 Genetic Variations in Type 2 Diabetic Patients from Bosnia and Herzegovina

 

Svi zainteresirani mogu prisustvovati online predavanju putem poveznice: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjBjNjI2NWUtNDczNS00NDU1LThjYjktNTVlNWZjYmNkNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f2dcb5d-f3e1-4f33-8584-dcacd25d604d%22%2c%22Oid%22%3a%2272d2afd9-7342-4f2e-882d-3e0056b51239%22%7d

           

Za više informacija možete kontaktirati predsjednicu komisije za izbor na email: ahromic@ius.edu.ba.

 

Dostaviti:

  • Oglasna ploča & web strancia
  • Komisija za izbor (na email)
  • Kandidati za izbor (na email)
  • English
  • Bosanski
  • Türkçe