Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS)

FASS nudi dodiplomske i postdiplomske studije iz umjetnosti, humanističkih i društvenih nauka. U ovom trenutku imamo oko 500 domaćih i stranih studenata i taj broj se stalno povećava. Fakultet čini motivirano i dinamično akademsko osoblje koje je fokusirano kako na nastavu tako i na istraživački rad. Nastavni kadar, sastavljen od profesora iz različitih dijelova svijeta, poznat je i na lokalnoj i na međunarodnoj razini po svojim doprinosima u različitim područjima naučnih istraživanja. Akademsko osoblje Fakulteta koristi interaktivne i holističke nastavne metode, dodatno ulažući vrijeme i trud na dobrobit svojih studenata, njihov odgoj i obrazovanje. Fakultetski programi se fokusiraju na postizanje ravnoteže između znanja neophodnog u specifičnoj oblasti te intelektualnih i/ili umjetničkih vještina neophodnih za uspjeh u promjenjivom i sve zahtjevnijem svijetu. Nastavne metode obuhvataju predavanja, vježbe i seminarske radove. Odgovarajuća oprema i kvalitetna tehnička podrška služe poboljšanju nastavnih aktivnosti. Također, fakultet organizira predavanja, seminare i radionice kako bi stvorili okruženje pogodno za intelektualne diskusije, okruženje koje će ohrabriti i poticati lokalnu i međunarodnu saradnju. Studijski programi fakulteta imaju za cilj da omoguće studentima stručno obrazovanje u oblasti koju su odabrali, a uz to, zarad proširivanja njihovih vidika, dostupan im je širok izbor različitih predmeta iz drugih oblasti. FASS nudi sljedeće studijske programe: Društvene i političke nauke (SPS), Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija (VACD), Psihologiju (PSY) i Engleski jezik i književnost (ELIT).

Misija

Naša misija je da promoviramo napredni interdisciplinarni pristup nastavi, učenju, istraživanju i praksi u umjetnosti, humanističkim i društvenim naukama pružajući studentima korisno i holističko obrazovanje koje će neminovno igrati značajnu ulogu u njihovoj pripremi za liderstvo, društvenu odgovornost i tržište rada.

Vizija

Naša vizija je da isticanjem vrijednosti zalaganja, odgovornosti, i globalne svijesti integriramo holističku nastavu, učenje i istraživanje na svim studijskim programima. Cilj nam je da ostvarimo doprinos na polju umjetnosti, humanističkih i društvenih nauka.

Ciljevi:

  • Izraditi nastavni plan i program koji integrira teorijska i praktična znanja u nastavi, učenju i istraživanju;
  • osmisliti kvalitetne dodiplomske i postdiplomske programe s naglaskom na studentskom liderstvu, društvenoj odgovornosti i potrebama tržišta rada;
  • poboljšati interdisciplinarne i krosdisciplinarne  pristupe u nastavi, učenju i istraživačkom radu;
  • usaditi vrijednosti zalaganja, odgovornosti i globalne svijesti u svakom od studijskih programa;
  • iznjedriti diplomce sva tri ciklusa studija koji imaju namjeru raditi u području  vizuelne umjetnosti, književnosti, političkih nauka, kulturoloških studija, sociologije, psihologije i arhitekture;
  • stvoriti nezavisne, komunikativne, kolaborativne, kreativne, kritički osviještene, usmjerene na rješavanje problema, brižne i etikom naoružane diplomce;
  • obrazovati diplomce koji će težiti poticanju boljeg multietičnog, multireligioznog i multikulturalnog razumijevanja;
  • podržati i poduzeti neophodne korake za unaprjeđivanje istraživačkog rada i publikacija u polju umjetnosti, društvenih i socijalnih nauka s ciljem poboljšanja kvalitete obrazovanja;
  • uspostaviti saradnju s lokalnim i međunarodnim akterima u cilju promocije razvoja visokog obrazovanja na Balkanu.