Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

Dr. Ervin Kovačević
Docent
 • Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
ekovacevic@ius.edu.ba
+387 33 957 310
B F2.25

Sekretari

Aldijana Tucak
 • Sekretar fakulteta
atucak@ius.edu.ba
+387 33 957 300
B F2.25

Program koordinatori

Dr. Muhidin Mulalić
Redovni profesor
 • Šef Odsjeka društvenih nauka
 • Program koordinator studijskog programa Društvene i političke nauke
mmulalic@ius.edu.ba
+387 33 957 236
B F1.7
Kenan Zekić, MA
Redovni profesor
 • Šef Odsjeka umjetnosti
 • Program koordinator studijskog programa Vizualna umjetnost i dizajn vizualnih komunikacija
kzekic@ius.edu.ba
+387 33 957 302
B F2.22
Dr. Almasa Mulalić
Vanredni profesor
 • Šef Odsjeka kulturoloških studija
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost
 • ELT Program Coordinator
amulalic@ius.edu.ba
+387 33 957 313
B F2.25
Dr. Orkun Aydın
Docent
 • Program koordinator studijskog programa Psihologija
oaydin@ius.edu.ba
+387 33 957 305
B F2.23

Vizualna umjetnost i dizajn vizualnih komunikacija

Kenan Zekić, MA
Redovni profesor
 • Šef Odsjeka umjetnosti
 • Program koordinator studijskog programa Vizualna umjetnost i dizajn vizualnih komunikacija
kzekic@ius.edu.ba
+387 33 957 302
B F2.22
Muhammed Yasir Göz, MA
Docent
 • Savjetnik rektora za administrativne poslove
 • Prorektor za nastavu i studentska pitanja na FASS-u
myasirgoz@ius.edu.ba
+387 33 957 322
B F2.26
Dr. Meliha Teparić
Vanredni profesor
mteparic@ius.edu.ba
+387 33 957 316
B F2.7A
Roman Sulejmanpašić, MFA
Docent
rsulejmanpasic@ius.edu.ba
+387 33 957 323
B F2.3A
Branko Vekić
Docent
bvekic@ius.edu.ba
+387 33 957 323
B F2.3A
Abdulhamit Bolat, MA
Docent
abolat@ius.edu.ba
+387 33 957 322
B F2.26
Emir Hambo, MA
Viši asistent
 • (neplaćeno odsustvo)
ehambo@ius.edu.ba

Društvene i političke nauke

Dr. Muhidin Mulalić
Redovni profesor
 • Šef Odsjeka društvenih nauka
 • Program koordinator studijskog programa Društvene i političke nauke
mmulalic@ius.edu.ba
+387 33 957 236
B F1.7
Dr. Emel Topcu
Redovni profesor
 • Dekan Fakuleta manadžmenta i javne uprave
etopcu@ius.edu.ba
+387 33 957 410
B F1.31
Dr. Mirsad Karić
Vanredni profesor
mkaric@ius.edu.ba
+387 33 957 420
A F1.7
Dr. Aliye Fatma Mataracı
Vanredni profesor
 • Dekan Pravnog fakulteta
amataraci@ius.edu.ba
+387 33 957 480
A F2.18
Dr. Joseph Jon Kaminski
Vanredni profesor
 • Šef Odsjeka međunarodnih odnosa i javne uprave
jkaminski@ius.edu.ba
+387 33 957 421
B F1.33
Dr. Aliaksandr Novikau
Docent
anovikau@ius.edu.ba
+387 33 957 412
B F1.31
Dr. Kristian L. Nielsen
Docent
knielsen@ius.edu.ba
+387 33 957 416
B F1.32
Dr. Admir Mulaosmanović
Vanredni profesor (IUS izbor u zvanje/saradnik)
amulaosmanovic@ius.edu.ba
+387 33 957 310
B F2.20
Serap Fišo
Viši asistent
sfiso@ius.edu.ba
+387 33 957 411, +387 33 957 321
B F1.34

Psihologija

Dr. Orkun Aydın
Docent
 • Program koordinator studijskog programa Psihologija
oaydin@ius.edu.ba
+387 33 957 305
B F2.23
Dr. Selvira Draganović
Vanredni profesor
sdraganovic@ius.edu.ba
+387 33 957 319
B F2.3B
Dr. Pınar Ünal-Aydın
Docent
paydin@ius.edu.ba
+387 33 957 315
B F2.7C
Dr. Mersiha Jusić
Docent
 • (neplaćeno odsustvo)
mjusic@ius.edu.ba
+387 33 957 300
Dr. Daniel Maleč
Gostujući redovni profesor
dmalec@ius.edu.ba
Dr. Senadin Fadilpašić
Stručni saradnik
sfadilpasic@ius.edu.ba
Dr. Nina Bosankić
Stručni saradnik
nbosankic@ius.edu.ba
+387 33 957 319
A F1.12
Faruk Obuća
Stručni saradnik
fobuca@ius.edu.ba
Dr. Sanida Šehmehmedović
Stručni saradnik
ssehmehmedovic@ius.edu.ba
+387 33 957 318
B F2.7B
Lejla Mustoo
Stručni saradnik
lmustoo@ius.edu.ba
B F2.19
Yasin Arslan
Demonstrator
yarslan@student.ius.edu.ba

Engleski jezik i književnost

Dr. Almasa Mulalić
Vanredni profesor
 • Šef Odsjeka kulturoloških studija
 • Program koordinator - Engleski jezik i književnost
 • ELT Program Coordinator
amulalic@ius.edu.ba
+387 33 957 313
B F2.25
Dr. Ervin Kovačević
Docent
 • Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
ekovacevic@ius.edu.ba
+387 33 957 310
B F2.25
Dr. Vesna Suljic
Docent
vsuljic@ius.edu.ba
+387 33 957 337
Dr. Mirzana Pašić-Kodrić
Gostujući redovni profesor
mpasic-kodric@ius.edu.ba
+387 33 957 308
A F1.12
Emina Jelešković
Viši asistent
ejeleskovic@ius.edu.ba
+387 33 957 321
B F2.9
Fikreta Fetahovic
Stručni saradnik
ffetahovic@ius.edu.ba
+387 33 957 182
Minela Sinanović-Vefić
Stručni saradnik
msinanovic-vefic@ius.edu.ba
+387 33 957 308
A F1.12
Amra Ćemo
Stručni saradnik
 • ELS Instructor
acemo@ius.edu.ba
+387 33 957 185
Mirza Cengic
Stručni saradnik
 • ELS Instructor
mcengic@ius.edu.ba
+387 33 957 184
Emina Lagumdzija
Stručni saradnik
 • ELS Instructor
elagumdzija@ius.edu.ba
+387 33 957 183
Anisa Eminovic-Ljevo
Stručni saradnik
 • ELS Instructor
aeminovic@ius.edu.ba
+387 33 957 184
Hilal Sekmen
Demonstrator
hsekmen@student.ius.edu.ba
 • English
 • Bosanski
 • Türkçe