DEKAN

Dr. Ervin Kovačević

Vanredni profesor
Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
+387 33 957 310
B F2.25

DEKANAT

Muhammed Yasir Göz, MA

Docent
Savjetnik rektora za administrativne poslove
Prorektor za nastavu i studentska pitanja na FASS-u
Šef Odsjeka umjetnosti
Program koordinator studijskog programa Vizualna umjetnost i dizajn vizualnih komunikacija
+387 33 957 322
B F2.26

Aldijana Tucak

Sekretar fakulteta
+387 33 957 300
B F2.25