12 Juli

Odbrana master teze: Selma Isić - Četvrtak, Juli 12, 2018 - 12:24
K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja - Četvrtak, Juli 12, 2018 - 11:58
K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja - Četvrtak, Juli 12, 2018 - 11:56

11 Juli

05 Juli

Odbrana master teze: Arnela Đilović - Četvrtak, Juli 5, 2018 - 11:56
PhD Dissertation Defense of Hikmet Karčić - Četvrtak, Juli 5, 2018 - 11:00