Dekanova poruka

Dragi studenti,

Svijet u kojem živimo je svijet koji se stalno mijenja i koji od nas traži da činimo isto. Kompleksnost i raznovrsnost društvenih tokova kojima svjedočimo, a koji su produkt izuzetnog naučnog i tehnološkog razvoja u 20. stoljeću, otvorili su potpuno novu stranicu čovječanstva u 21. stoljeću. Akumulirano znanje prethodnih generacija i epoha je predmet kritičkog propitivanja u savremenom svijetu. Razumijevanje društva, države, umjetnosti i čovjeka se nameće kao imperativ ukoliko želimo sačuvati vlastitu suštinu u automatiziranom svijetu koji nas sve više okružuje i stavlja ljudski rod u kompetitivni odnos naspram mašine – čovjekovog izuma koji nam pomaže, ali i predstavlja potencijalnu prijetnju.

FASS vam nudi upravo tu vrstu povratka, traganja i dosezanja čovjekove suštine u njenoj historijskoj, filozofskoj, sociološkoj, umjetničkoj i psihološkoj dimenziji, te razumijevanja i prihvatanja nužnosti promjene i prilagođavanja. Kao bića oivičena vremenom i prostorom, sa vlastitim idejama, u potrazi za smislom i svrhom, skloni mašti i kreativnosti, pozvani smo da propitujemo našu humanost, ali i humanost svijeta u kojem živimo. FASS vam nudi upravo sagledavanje te široke slike, kao i alate pomoću kojih ćete, po završetku studija, dati neprocjenjiv doprinos svojoj zajednici, zemlji i svijetu.

Tri odsjeka (Umjetnost, Društvene nauke i Kulturološke studije), pet studijskih programa (Društvene i političke nauke, Psihologija, Vizualna umjetnost i komunikacijski dizajn, Engleski jezik i književnost, i Kulturološke studije), te osoblje Fakulteta su tu za vas i pomoći će vam da na našem Fakultetu steknete znanje i vještine pomoću kojih ćete postati aktivni učesnici društvenih i političkih tokova, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. Upravo vi trebate pokrenuti pozitivne procese i promjene, ne na uštrb čovječnosti, već u njeno ime.


Dekan, doc. dr. Ervin Kovačević
Fakultet umjetnosti i društvenih nauka - FASS